ثبت نام کلاس های بازیگری

ثبت نام کلاس های بازیگری

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا جهت ثبت نام دوره جدید از میان علاقه مندان هنر بازیگری با برگزاری تست اقدام به انتخاب افراد حائز شرایط می نماید

3 هفته پیش
آموزش بازیگری در کرج

آموزش بازیگری در کرج

آموزشگاه سینمایی اندیشه نو برگزار میکند: کلاس های بازیگری در کرج - مدیرمسئول و مدیر آموزش : عمران دهقان مشاوره : 32221674 /32228839 / 09388418861 صادقی دوره های جدید آموزش بازیگری ...

5 ماه پیش
11