دوره آموزشی تایپ و صفحه آرایی کتاب با Word 2016

دوره آموزشی تایپ و صفحه آرایی کتاب با Word 2016

معرفی دوره برای آموزش نرم افزار ورد دوره های فراوانی با سرفصل های مختلف وجود دارد و هر یک از منظری به آموزش ورد پرداخته اند. ولی در هر زمینه ای بهترین آموزش آن است که ...

4 ماه پیش
11