کارگاه نوشتن و بعضی چیزهای دیگر

کارگاه نوشتن و بعضی چیزهای دیگر

نوشتن و بعضی چیزهای دیگر کارگاه داستان کوتاه مدرس: مرتضی برزگر 8 جلسه مهلت ثبت نام تا 7 بهمن محل تشکیل کارگاه خ انقلاب، چهارراه ولیعصر عناوین دروس دوره: کشف ایده و ...

5 ماه پیش
11