بازاریاب فروش شرکت معماری

بازاریاب فروش شرکت معماری

شرکت تولید کننده سازه های پارچه ای کارشناس فروش و بازاریابی تلفنی و میدانی آشنایی با اصول و فنون مذاکره تلفنی و مباحث فروش دارای اعتماد به نفس، انعطاف پذیر مهارت ...

4 ماه پیش
11