معرفی و فروش دستگاه روغنگیر خانگی اویلی

معرفی و فروش دستگاه روغنگیر خانگی اویلی

به چند نفر بازاریاب خوش برخورد و توانا برای معرفی و فروش دستگاه روغنگیر خانگی اویلی نیازمندیم. در صورت احراز توانایی علاوه بر پورسانت، حقوق ثابت نیز برای بازاریاب درنظر گرفته خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 32443260 034 تماس حاصل نمایید.

2 هفته پیش
11