فروش باغ سنتی پسته و بادام در قزوین

1,600,000,000 تومان

فروش باغ سنتی پسته و بادام در قزوین

باغ سنتی پسته و بادام، با سند منگوله دار و سهمیه آب خصوصی و دولتی- قیمت پایه متری 70 هزار تومان - به بالاترین قیمت پیشنهادی فروشی -

5 ماه پیش
11