تایپ و ترجمه و مکاتبات بازرگانی

تایپ و ترجمه و مکاتبات بازرگانی

باسلام. تایپ و یا ترجمه عالی بدون نقص تحویل بگیرید.کافی است متن را به شماره 09037379695 تلگرام کنید.مکاتبات بازرگانی نظیر ایمیل ,تماس تلفنی ومکالمه با افراد و شرکت های خارجی پذیرفته می شود.

3 هفته پیش
11