تدریس خصوصی -جلسه اول رایگان

تدریس خصوصی -جلسه اول رایگان

تدریس شیمی و زبان پایه دبیرستانی باتضمین اخلاقی ومادی درک کامل مطلب توسط دانشاموز - بهترین روش فراگیری اقدام قبل از شروع امتحانات وداشتن فرصت کافی جهت مطالعه وتمرین توسط دانشاموز میباشد .

17 ساعت پیش
تدریس خصوصی زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی مکالمه درسی دانشگاهی

2 هفته پیش
11