آموزش و تدریس ساز ویولن

آموزش و تدریس ساز ویولن

تدریس ساز ویولن : آموزش برای تمامی سنین از مبتدی تا حرفه ای ( هیچ گاه برای شروع دیر نیست) نوازندگی هنرجویان در گروه موسیقی و کنسرتهای هنرجویی تدریس به روشی جذاب برای ...

4 ماه پیش
11