آماده به کار

آماده به کار

دانشجو حسابداری ام به شدت به دنبال کار ویادگیری نرم افزارهای حسابداری ام کارهای شرکت شمارو انجام میدم و مبتدی وساده ام میخوام فقط یاد بگیرمو کارتونو انجام بدم با شرایط شما

4 ماه پیش
11