دستگاه های برش سنگ و سرامیک فرز آبی

6,000,000 تومان

دستگاه های برش سنگ و سرامیک فرز آبی

فارسی بری بدن خطا از صفر تا چهل و پنج درجه طول برش از 65 سانت برای سرامیک و کاشی تا 2متر و 320 برای برش سنگ حرکت کلگی دستگاه بر روی ریل (لینرگاید)موتور و پمپ ایتالیایی تیغه ...

4 ماه پیش
دستگاه های برش سنگ و سرامیک

دستگاه های برش سنگ و سرامیک

دستگاه های آب بر پورتابل (قابلیت جابجایی آسان) فارسی بری بدون خطا دستگاه های کاشی و کاشی بر ددستی . سنگ صاب جدول بر . اره نوارفولاد بر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک. دستگاه آلمینیوم بر دستی پاسخ گویی از 8 صبح الی 5 بعدازظهر

5 ماه پیش
دستگاه های برش سنگ و سرامیک ایتالیایی و ایرانی

4,000,000 تومان

دستگاه های برش سنگ و سرامیک ایتالیایی و ایرانی

دستگاه آب بر . فارسی بری بدون خطا موتور و پمپ دستگاه ایتالیایی دستگاه های ایتالیایی . 100 ایتالیایی و ایرانی ایتالیا صد ابزار صنعت . پورتابل(قابلیت جابجایی آسان)دارای ...

5 ماه پیش
11