دیتالاگر پرسرعت ۳۲ کانال

19,000,000 تومان

دیتالاگر پرسرعت ۳۲ کانال

مشخصات تعداد کانال اندازه گیری : 32 کانال همزمان با قابلیت اتصال سنسور کرنش سنج و ارتعاش سنج و ... نرخ نمونه برداری 1500 نمونه بر ثانیه بصورت همزمان دقت نمونه برداری 12 ...

4 ماه پیش
11