آینده درخشان ـ زمین تجاری ـ روبه‌روی ترمینال

114,000,000 تومان

آینده درخشان ـ زمین تجاری ـ روبه‌روی ترمینال

1. مساحتش 114 مترمربع با ابعاد 6 × 19 است. 2. جواز تجاری آماده ساخت دارد. 3. در منطقه « تجاری ـ صنعتی» می‌باشد و چند وقتی است دیگر جواز صنعتی داده نمی‌شود. 4. سندش ...

5 ماه پیش
11