زمین فروشی

720,000,000 تومان

زمین فروشی

زمینی به مساحت 6000 متر واقع در صباشهرشهریار دارای سند و بنچاق-قطعه دوم از بر 45 متری داخل خیابان 16 متری ابعاد=120*50 دارای راه مشترک 600 متری با زمین مجاور(قطعه سوم) سه طرف دیوار ملک دو کله رفت و امد اتوبان رو مناسب برای سوله-سردخانه-گلخانه ( ذخیره بافت شهری) بیواسطه

5 ماه پیش
11