فروش یک قطعه زمین شهرکی در شمال

400,000,000 تومان

فروش یک قطعه زمین شهرکی در شمال

این زمین به مساحت 612 مترمربع با سند مالکیت واقع شده در یکی از بهترین شهرک های منطقه بوده و گزینه بسیار مناسبی بزای ساخت ویلا می باشد.

5 ماه پیش
11