ساخت سوله و جرثقیل سقفی

ساخت سوله و جرثقیل سقفی

اجرای تمام ورق های پوشش طراحی و ساخت سازه های فضایی طراحی و ساخت انواع جرثقیل طراحی و ساخت سازه فلزی پل طراحی و ساخت اسكلت های فلزی سنگین طراحی و ساخت اسكلت های فلزی طراحي و ساخت انواع مخازن طراحي و ساخت انواع سالنهاي صنعتی صنایع سوله سازی حسینی ۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰

2 ماه پیش
11