شرکت بازرگانی بنجامین

شرکت بازرگانی بنجامین

سیم بکسل های مغز فولادی وکنف- سیم بکسل گالوانیزه وغیرگالوانیزه - سیم بکسل نتاب وبتاب- سیم بکسل 19*6/سیم بکسل 37*6 /سیم بکسل 25*6/سیم بکسل 7*7 -جرثقیل دستی وبرقی- تسمه های حمل بار-قلاب uوقلاب s- زنجیر سایزهای مختلف G80- طنابهای ابریشمی وپلی پروپلین

5 ماه پیش
11