فروش استخر پرورش ماهي لنگرود – جاده چمخاله – خالکياسر

400,000,000 تومان

فروش استخر پرورش ماهي لنگرود – جاده چمخاله – خالکياسر

يک قطعه زمين به مساحت 10000 مترمربع با کاربري استخر پرورش ماهي گرمابي(استخر خاکي) در حال فعاليت که قابليت تغيير کاربري به مسکوني ، باغ مرکبات ، پرورش گل و گياه ، ميوه ...

6 ماه پیش
11