فروش فوری وزیر قیمت باغ ویلای استثنایی

فروش فوری وزیر قیمت باغ ویلای استثنایی

هشت هزار متر باغ مرکبات و سیاه ریشه،دارای سند منگوله دار، دارای شناسنامه ده ساله باغ مرکبات، داخل بافت روستا،دارای مجوز تغییر کاربری و تفکیک قطعات ویلایی، دارای یک ...

5 ماه پیش
11