قالبسازی – قطعه سازی – ماشین سازی – ابزار سازی

قالبسازی – قطعه سازی – ماشین سازی – ابزار سازی

طراحی و ساخت انواع قالبهای صنعتی شامل : دایکست - تزریق الومینیوم- سرب پلاستیک - تزریقی و بادی - متخصص انواع قالبهای خاص گیر بکس و کشوئی سنبه ماتریس - ساده و مرحله ای - ...

5 ماه پیش
11