قالی شور دستی تک برسه و دو برسه

قالی شور دستی تک برسه و دو برسه

شرکت ارابه ایلقار سازنده انواع دستگاه های شستشوی دستی فرش تک برسه و دوبرسه با قابلیت تنظیم فشار برس که به صورت تکفاز و سه فاز قابل ارائه میباشد.

5 ماه پیش
11