قالیشویی های اتوماتیک

قالیشویی های اتوماتیک

امروزه اکثر قالیشورهای تازه تاسیس برای راحت تر شستن فرش ها و مخصوصا بی صدا بودن محیط کار به جای شلاق زن از دستگاه های قالیشور اتوماتیک استفاده شود که باعث کاهش مصرف ...

5 ماه پیش
11