مترجم همزمان زبان چینی

مترجم همزمان زبان چینی

مریم سبزیوند هستم مترجم ومدرس زبان چینی فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران آماده همکاری درزمینه ترجمه همزمان زبان چینی جهت نصب وراه اندازی خطوط تولید وشرکت در نمایشگاه ها دارای 10سال سابقه کار درصنایع مختلف با شرکتهای دولتی وخصوصی میباشم

4 ماه پیش
11