مشاوره  خدمات پزشکی تلفنی

مشاوره خدمات پزشکی تلفنی

اگر پزشکتان در دسترس نیست و امکان مطرح نمودن مشکلتان را بصورت حضوری ندارید - نیاز به پاسخ سوالات پزشکی خود بصورت اورژانسی دارید این شمار هر بخاطر بسپارید و به ...

3 هفته پیش
مشاوره پزشکی تلفنی

مشاوره پزشکی تلفنی

اگر پزشکتان در دسترس نیست و یا امکان مطرح نمودن مشکلتان را بصورت حضوری ندارید , نیاز به پاسخ سوالات پزشکی خود در اسرع وقت دارید ( بیماری های زنان , مامایی , تنظیم ...

4 ماه پیش
11