منشی جهت باشگاه شطرنج

منشی جهت باشگاه شطرنج

به یک منشی با فن بیان بالا جهت باشگاه شطرنج کیش ومات نیازمندیم

2 روز پیش
11