کفپوش پلیمری

کفپوش پلیمری

بزرگترین تولید کننده موزاییک پلیمری.

6 ماه پیش
موزاییک طرح مالون

موزاییک طرح مالون

مقاومت فشاری بین 650-1200 کیلو گرم برسانتی متر مربع مقاومت کششی 100-150 کیلو گرم مقاومت خمشی 120.-200 کیلوگرم مقاومت حرارتی 300 سیکل دمایی مقاومت سرمایی ( یخبندان ) تا منفی 20 ...

6 ماه پیش
11