AVR آموزش کاربردی میکروکنترلرهای

AVR آموزش کاربردی میکروکنترلرهای

آموزش کاربردی میکروکنترلرهای AVR در شاهین شهر آموزش کاربردی از پایه به همراه کار عملی برخی از سر فصل های تدریسی آموزش برنامه نویسی به زبان c آموزش کار با سنسورهای دما ...

5 ماه پیش
11