نوار لاستیکی – نوار اسفنجی – پروفیل لاستیکی – لاستیک سازی تکتاز صنعت

نوار لاستیکی – نوار اسفنجی – پروفیل لاستیکی – لاستیک سازی تکتاز صنعت

صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت با تولید انواع نوار های آب بندی و درز بندی از جنس اسفنجی و لاستیکی آماده خدمتگذاری به صنعتگران محترم می باشد .

5 ماه پیش
11