تولید و پخش و فروش  انواع ابزار ، پیچ و مهره ، واشر ، استوانه در تمامیه سایز ها

تولید و پخش و فروش انواع ابزار ، پیچ و مهره ، واشر ، استوانه در تمامیه سایز ها

تولید ، پخش و فروش انواع پیچ ( آهنی 5.6 ، خشکه 8.8 ، 10.9 ، 12.9 ، آلن ) ، مهره (آهنی ، خشکه ، کاسه نمد ، خروسکی ، سر بسته ، خاردار ، چاکنت ، واشردار ، قفلی ، 16/3 ، 4/1 ) ، واشر( تخت ، ...

5 ماه پیش
11