انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی با نرم افزار مهندسی سالید ورکزsolid works

انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی با نرم افزار مهندسی سالید ورکزsolid works

انجام کلیه خدمات مهندسی مکانیک از قبیل مهندسی معکوس،طراحی از روی عکس،تهیه عکس و فیلم از قطعه،تهیه کاتالوگ،تهیه نمای انفجاری،تهیه مدل جهت ثبت اختراع و انچه که مورد ...

6 ماه پیش
11