کتاب طراحی و ساخت پارک آموزش ترافیک

کتاب طراحی و ساخت پارک آموزش ترافیک

ایجاد پارک‌های آموزش ترافیک در راستای قوانین و مقررات راهنمایی از سنین کودکی به منظور کمک به تسریع روند فرهنگ‌سازی در حوزه حمل و نقل و ترافیک درون و برون‌شهری ...

5 ماه پیش
11