کلید اتوماتیک المنت ترکیه ( ۱۱-۲ بار )

کلید اتوماتیک المنت ترکیه ( ۱۱-۲ بار )

کلیداتوماتیک 11-2 بار ترکیه دردو مدل ساده و کلید on/off دار بدون شیر تخلیه-با شیر تخلیه جهت استفاده: 1- انواع پمپ های آب 2-کمپرسورهوا 3-پمپ های صنعتی درحداکثر درجه تنظیم ...

5 ماه پیش
11