کمپرسور دیزلی و برقی

کمپرسور دیزلی و برقی

خرید و فروش و تعمیرات انواع کمپرسورهای صنعتی و معدنی دیزلی و برقی

5 ماه پیش
پیمانکاری پارسیان

پیمانکاری پارسیان

پیمانکاری پارسیان تخریب ساختمان با کمپرسور برقی و بادی کلی و جزئی33541622_09124411434

5 ماه پیش
11