آموزش برق و کنترل های تأسیسات

آموزش برق و کنترل های تأسیسات

با توجه به ضرورت ایجاد فضای مطبوع جهت آسایش انسان در اماکن آموزشی، مسکونی صنعتی و … همچنین انجام فرآیندهای حرارتی و برودتی و انجماد خانگی، صنعتی نیاز مبرم کشور به ...

5 ماه پیش
11