تولیدکننده گریتینگ گالوانیزه

تولیدکننده گریتینگ گالوانیزه

برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در گریتینگ و بالا بردن عمر مفید گریتینگ، آن را گالوانیزه می کنند. کلیه قطعات مطابق با استاندارد ASTM A123 گالوانیزه می شوند. (متوسط ضخامت 80 ...

5 ماه پیش
11