گوشت منجمد برزیلی گوسفندی گوساله مرغ

2 تومان

گوشت منجمد برزیلی گوسفندی گوساله مرغ

عرضه مستقیم گوشت و مرغ منجمد وارداتی(برزیل). عرضه ی گوشت منجمد وارداتی(برزیلی) گوساله:ران - سردست - قلوه گاه - ماهیچه - گردن - بغل ران - فیله و راسته (به صورت تفکیکی و ...

5 ماه پیش
11