ارزیابی و تهیه مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) با نرم افزار کامفار

ارزیابی و تهیه مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) با نرم افزار کامفار

انجام بررسی‌های مالی و اقتصادی و ارزیابی مالی و اقتصادی طرح‌های توجیهی با نرم افزار کامفار، نگارش طرح توجیهی با فرمت بانک صنعت و معدن، ارائه طرح توجیهی کشاورزی، ...

3 ماه پیش
11