شوک گیر یا Surge Arrester

شوک گیر یا Surge Arrester

تعدادی شوک گیر در کلاسهای D,C,B جهت نصب در تابلوهای ورودی 400 ولت و تابلوهای کنترل و منابع تغذیه، موجود است و با قیمت بسیار مناسب به فروش میرسد.

6 ماه پیش
11