کوره زغال، سرکه و دود گیر، لاشه سوز، زباله سوز، خشک کن میوه و سبزی، خشک کن چوب و خاک اره، تانک

کوره زغال، سرکه و دود گیر، لاشه سوز، زباله سوز، خشک کن میوه و سبزی، خشک کن چوب و خاک اره، تانک

این مجموعه سازنده انواع دستگاههای زیر در مدل ها و ظرفیت های مختلف با قیمت مناسب می باشد: 1-انواع کوره های تولید زغال و بیوچار صنعتی و سیستم سرکه گیر 2-انواع کوره های ...

1 ماه پیش
11